Mi a projekt célja?

"A gyermek iskolai teljesítményét erősen befolyásolja a család szociokulturális háttere. Az iskolai teljesítmény pedig predesztinálja a társadalomban betöltött szerepét.A korai iskolaelhagyás, lemorzsolódás, a tanulásban elszenvedett kudarcok, olyan negatív személyiségjegyek kialakulásához vezetnek, amelyek tovább rontják a sikeres életút megvalósításának lehetőségét.

Ahhoz, hogy ezt a problémát orvosolni lehessen, a folyamatot kell mérsékelni, társadalmi összefogásra van szükség, amelyben jelentős szerep jut a pedagógusoknak is. Olyan oktatást és légkört kell szükséges megteremteni az iskola falai között, ahol jelentős szerep jut a tanítványok fejlesztése során az egyéni szükségleteknek, a differenciált tanulási stratégiáknak, az alternatív tanulási lehetőségeknek.

A projekt megvalósításában közvetlenül résztvevő oktatási intézményekcélja, hogy minél előbb kiszűrjék azokat a diákokat, akik veszélyeztetettek a fenti szempontok szerint és mielőbb megtalálják számukra a legmegfelelőbb formákat a sikeres tanuláshoz, eredmények eléréséhez.Ennek érdekében programtervet, egyéni fejlesztési terveket készítenek, amelyek magukba foglalják a fejlesztendő gyermek előmeneteléhez hozzájáruló tevékenységeket, valamint a családok támogatási lehetőségeinek különböző formáit. Munkájuk hatékonyságát egy külön értékelő rendszeren keresztül, egy bemeneti és egy kimeneti méréssel kívánják mérni.
"
(részlet a pályázati anyagból)

A pályézatban azok a tanulók vehetnek részt, akik átlaga 3,0 alatti vagy egy teljes egészet rontottak az előző félévi tanulmányi eredményükhöz képest.  

SEGÍTSÉG  SZÜLŐKNEK

Made with Padlet
ESEMÉNYEK
PROGRAM NAPTÁR

FOTÓK, VIDEÓK
 

 

 Kód:  
https://goo.gl/forms/mGOYyAs42AZS9bgr2
A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya