GalériaÉletrajza

" Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért."
(Gondolatok a könyvtárban)

A XIX.század fordulóján született a magyar reformkorszak egyik legkiválóbb lírai költője, a magyar romantika megteremtője és legnagyobb képviselője. Méltó helye olyan kimagasló kortársak között van mint Arany, Petőfi, vagy világviszonylatban Byron, Lamartine, Victor Hugo, Mickiewicz, stb.

1800 december elsején született Pusztanyéken (Fejér megye) elszegényedett kisnemesi család sarjaként. Iskoláit Nyéken majd Székesfehérváron a cisztercitáknál és Pesten a piaristáknál végezte.

Apja halálakor 1817-ben, állás után kellett néznie (8-an voltak testvérek) és így került a gazdag Perczel családhoz nevelőként. Közben elvégzett az egyetemen egy kétéves filizófiai tanfolyamot. 1820-ban, amikor a család Börzsönybe költözött, ö is velük ment, és ebben az időszakban magánúton végezte el egyetemi jogi tanulmányait. Erre az időszakra esik első
reménytelen szerelme Perczel Adél iránt. A családtól 1826-ban vált meg.Az ő neveltje volt, a későbbi magyar szabadságharc ismert tábornoka Perczel Mór.

1827-ben - a Tudományos gyűjtemény szépirodalmi mellékletének, a Koszorú majd az Athenaeum folyóiratoknak a szerkesztője lett. 1831-től tagja az Akadémiának. Toldi Ferenccel közösen dolgozta ki az első magyar akadémiai helyesírási szabályzatot, tájszótárt szerkesztett, valamint egy német-magyar zsebszótárt állított össze.

1843-ban megházasodott, Csajághy Laurát vette feleségül. 1848-ban képviselői mandátumot kapott a forradalmi kormányban és 1849-ben kinevezték a kegyelmi szék közbírájává.

1849. április 14-én a kormány Debrecenbe költözött. A kormánnyal együtt irodalmi életünk  neves alakjai - Petőfi, Arany, Vörösmarty és Jókai is ide költöztek.  Itt jelent meg  több  országos és helyi lap is.

1850-ben birtokot vásárolt Baracskán, itt
gazdálkodással foglakozott, majd 1853-ban visszatért szülőfalujába.1855-ben családjával visszaköltözött Pestre, ahol 1855-ben váratlanul elhunyt.


Források Vörösmartyról, Vörösmartytól

Források Vörösmartyról, Vörösmartytól

Vörösmarty Mihály összes költeményei
Vörösmarty idézetek
Életrajz, munkásság

Szózat videók  1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Vörösmarty Mihály: Petike
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka
Vörösmarty Mihály: Guttenberg-albumba
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde


                                    Slideshow: vorosmarty - Slideshow

A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya