Beiskolázással kapcsolatos tudnivalók


KÖRZETHATÁROK
Tisztelt Leendő Elsős Tanulóink Szülei! 

A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Időpontja:  
2019. április 11. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 
2019. április 12. (péntek) 8.00-18.00 óra között 
Helye: Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI, 4031 Debrecen, Angyalföld tér 4. 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
A gyermek nevére kiállított
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • személyi azonosító kártya (=lakcímkártya),
  • születési anyakönyvi kivonat,
  • TAJ kártya fénymásolatai 
Amennyiben van: 
tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye. 
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. 

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2019/2020. tanévben a szülő a gyermeke számára - valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstanoktatást vagy - az iskola által szervezett etikaoktatást igényli. Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etikaoktatást szervez.

Amennyiben lehetséges, kérjük gyermekével együtt érkezzen! 

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a művészeti iskola zeneismeret és színjáték tanszakaira is ezeken a napokon tartjuk a meghallgatást. 

Tájékoztatom, hogy a szülők a 2019. évi általános iskolai beiratkozásakor használhatják az online ügyintézés lehetőségét, amelynek során a beiratkozáshoz szükségesadatokat, nyilatkozatokat online módon otthonról is továbbíthatják az iskola felé. Az online ügyintézés elérhetősége: https://eugyintezes.e-kreta.hu. Az online jelentkezést követően az intézményben már csak a szükséges igazolásokat és a lakcímkártyát kell bemutatni. A személyes megjelenést nem helyettesíti, de gyorsabbá és kényelmesebbé válik az adminisztráció. 

Intézményünk honlapján részletesen tájékozódhatnak az online ügyintézésről, kérjük, hogy használják ezt a lehetőséget. 

Szeretettel várjuk a beiratkozáskor! 

Debrecen, 2019. április 03. 

Szombathy András
 intézményvezető 2019. március 4-én 17 órától a 119-es teremben tájékoztató lesz a 2019/2020-as tanévi iskolai hit-és erkölcstan oktatás szervezéséről szülőknek és leendő elsős szülőknek.Hittan oktatás:
református  hitoktatás: Hodosi Ibolya
görög és római  katolikus: Terdik János

2018/20192017/2018

Meghívó 

Szeretettel meghívjuk a leendő első osztályos kedves Szülőket 
a Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nyílt napjára

 


2017. december 8-án. 7.30– 8.00 Köszöntő, iskolabemutatás 
Szombathy András intézményvezető 

floorball és röplabda bemutató Helyszín: aula, tornaterem 
Bencsik Andrásné Varga Tibor 

8.00 – 8.45 4.a osztály 
Helyszín: 1.emelet 101. 
Magyar: Dremák Edit 
Matematika: Székely Béláné 

9.00 – 9.45 4.b osztály 
Helyszín: 1. emelet 115. 
Magyar: Duró Csabáné 
Matematika: Bohán Gizella 

10.00 – 10.45 4.c osztály 
Helyszín: 1. emelet 109. 
Magyar: Szarkáné Szabó Zsuzsanna 
Matematika: Szuszikné Medgyesi Zita 

10.55 – 11.40 Nyelvi órák (4.a osztály) 
Helyszín: 1.emelet 116.
Angol: Laboncz Csilla 
Német: Bellonné Serbán Tünde


Beszéljünk az iskoláról!  címmel tartunk előadást  2017. december 4-én 17 órától a 119-es teremben.
A beszélgetés témája:
 -   iskolaérettség kritériumai
 -   iskolánk bemutatása

ÓVÓNŐK LÁTOGATÁSA

2017.  november 29-én várjuk az óvónőket az alábbi órákra:

8.00 - 8.45        1. a osztály I. emelet 116-os terem
                             tanít: Bányainé Orbán Enikő és Csikai Ágota

9.00 -  9.45        1. b osztály  I. emelet 132-es terem
                             tanít: Czibere Angrea és Romják Ágnes

10.00-tól             Szakmai beszélgetés a könyvtárban


MIVEL ISKOLÁNK  A   FLOORBALL  ÉS A  JÉGHOKI MIATT VÁROSI BEISKOLÁZÁSÚ  INTÉZMÉNY,  ÍGY FELVEZETÜNK  KÖRZETEN   KÍVÜLI  GYEREKET  IS.


2016. április


Kérjük, hogy a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
- A gyermek Taj kártyájának másolata
- A gyermek oltási könyvének másolata
- Tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
- Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ezt a legtöbb esetben mindkét szülőnek alá kell írnia, ezért kérjük, hogy előzetesen kitöltve hozzák be. Így nem kell mindkét szülőnek eljönnie a beiratkozásra.
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (letölthető)
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról. (letölthető)

Felvételi körzethatárok (letölthető)

A kötelezően választható erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatásról
Iskolánkban a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatást folytató egyházak:
Református hit- és erkölcstan
Katolikus hit- és erkölcstan

A szülők a beiratkozásnál kapják meg a kitöltendő nyomtatványt, amin nyilatkoznak, hogy gyermeküket erkölcstanra, vagy hit- és erkölcstanra kívánják járatni.

A 2016/2017–es tanév előkészítésére leendő elsőseink szüleinek:

Az un. 0.szülői értekezlet, azaz Mit vegyünk/tegyünk és mit ne elsős gyerekünk táskájába…
Időpontja: 2016.június 8. (szerda) 16.30-tól Helye: 1.a 131 –es terem 1.b 113-as terem

Az iskola felvételi körzete

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÚJ ELSŐS DIÁKJAINKAT!


 

   


A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya