Beiskolázással kapcsolatos tudnivalók


 
KÖRZETHATÁROK


LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK FIGYELMÉBE

TÁJÉKOZTATÓ A BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATBANMŰVÉSZETI ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKJelentkezési lap letölthető innen.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG


A szülő/törvényes képviselő a közléstől (= amikor értesül róla a címzett, pl. átvette a tértivevényes levelet) számított 15 napon belül élhet ennek lehetőségével.

A tájékoztató végén  találják meg a jogorvoslati (felülbírálati) kérelemmel kapcsolatos formanyomtatványt.

A  kérelem benyújtásának módja lehet:

  • 1.  e-mail (a jogorvoslatot kérő szülő/törvényes képviselő írja alá a kérelmet, és szkennelve küldje el az iskola e-mailcímére
  •  (vorosmarty@vorosmarty-debr.edu.hu )


  • 2. postai út (az intézmény postacímére (4031 Debrecen, Angyalföld tér 4.), de a Debreceni Tankerületi Központ tankerületi igazgatójának, Pappné Gyulai Katalin igazgatónőnek címezve).

A formanyomtatvány letölthető  INNEN.ISKOLAI ÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

2021. április 29.
Az alábbi dokumentumok letölthetők innen:

Szülői tájékoztató az étkezés megszervezéséről

Hozzajarulo nyilatkozat
Nyilatkozat étkezés igénybevételéhez
Nyilatkozat az ingyenes vagy kedvezményes étkezés igénybe vételéhez
Igazolás

A  továbbiakban a weblapunk Étkezés oldalán találnak meg minden információt. 


TISZTELT SZÜLŐK!

A KRÉTA RENDSZER E-ÜGYINTÉZÉS FELÜLETÉN TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS SORÁN SZÜKSÉGES A GYERMEK
LAKCÍMKÁRTYÁJÁNAK A FELTÖLTÉSE!A teljes dokumentum letölthető innen.
Körzethatárok letölthetők innen.
2. sz. melléklet -  nyilatkozat életvitelszerű tartózkodási helyről. Letölthető innen.
3. sz. melléklet - nyilatkozat szülői felügyeleti jogról. Letölthető innen.
Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat. Letölthető innen.


A kompetenciamérések pozitív hozzáadott értékei iskolánkban

A kompetenciamérések eredményeinek értékelése során a legfontosabb információ a hozzáadott érték, amelyben iskolánk kifejezetten jó eredményeket ért el. Annak ellenére, hogy évről-évre több tehetséges tanulókat vesznek fel hatosztályos gimnáziumokba, ugyanannak a tanulói közösségnek a kompetencia-eredményei a két évvel azelőttihez viszonyítva az utóbbi években mindig javultak. Például annak ellenére, hogy 2019-ben a nyolcadikos szövegértési átlageredményünk 1566, ha a két évvel ezelőtti önmagukhoz, a 2017-es hatodikos szövegértési átlageredményhez viszonyítjuk őket (1523) javulás látható. Az alábbi táblázat mutatja, hogy minden területen, minden évfolyamon büszkék lehetünk a hozzáadott értékek javulására:


A TÁJÉKOZTATÓ teljes szövege letölthető innen.
JELENTKEZÉSI és ADATKEZELÉSI LAP letölthető innen.

TISZTELT SZÜLŐK!

KÉRJÜK, HOGY A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOKAT AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE SZÍVESKEDJENEK TOVÁBBÍTANI. beiskolazas@server.vorosmarty-debr.edu.hu


SZOMBATHY ANDRÁS
INTÉZMÉNYVEZETŐBemutatkozunk

Padlettel készült

Brossura az iskolánkról
Képre kattintva megnyithatóLeendő első tanító nénik és osztályokAz Iskola Küszöbén 2020
HITTAN OKTATÁS
A kialakult helyzetre való tekintettel a hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó szülői értekezlet helyett az alábbi linken tájékozódhatnak az érdeklődő szülők:
Református hittan oktatás
Görög-katoliku hittan oktatás


Azok a szülők, akik gyermeke tanköteles korú, de szeretnének egy év halasztást kérni a beiskolázás alól,  beadhatják kérelmüket az Oktatási Hivatal internetes felületén. Erre január 31-ig van lehetőség. Az EMMI tájékoztatása szerint a kérelmek elbírálását pedagógiai szakértők végzik, akik mérlegelik a szülő kérelmében leírtakat és a gyermekkel foglalkozó szakemberek véleményét is.
Az Oktatási Hivatal elérhetősége itt.
A kitöltendő űrlap elérhetősége itt.beiskolazasi tajekoztato
Kérjük, kattintson a  szövegre a teljes  dokumentum megtekintéséhez.!
KEDVES LEENDŐ ELSŐS SZÜLŐK!Az egyik elős osztályunk nyelvi orientált, a másik matematika orientált.
Mindkét osztályunkban lehet az angol vagy a német nyelvoktatás közül választani. Az idegen nyelvet csoportbontásban, az életkori sajátosságokhoz alkalmazkodva emelkedő óraszámban tanulják diákjaink.

Első osztálytól választható művészeti iskolai oktatás keretében a szolfézs vagy a dráma. Sokféle szakkör, tehetséggondozó, felzárkóztató, versenyre felkészítő foglalkozás is van az iskolánkban.

A sportok közül a röülabda, judo, korcsolya, úszás órarendi keretek között kipróbálható.


Az alsó tagozaton iskolaotthonos rendszerben 8-16 óráig, a felső tagozaton az óráik után napközis foglalkozás igénylésével tartózkodnak a gyerekek az iskolában.
A 2021-2022-es tanévre tervezett osztályaink

1. a osztály:
1.b osztály:

Úgy gondoljuk, hogy a jó általános iskola feladata elsősorban az, hogy szeressenek a gyerekek iskolába járni, a felső tagozaté pedig az, hogy felvegyék olyan középfokú intézménybe, ahol a gyerek leginkább szeretné folytatni az iskolai tanulmányait.
Pedagótusaink ebben a szellemben dolgozna nap, mint nap, és mindent elkövetnek, hogy az iskoláját szerető, egészséges, boldog gyerekek legyenek a tanulóink.

Állami általános iskolákba való jelentkezési laphoz csatolandó különleges helyzet igazolást (korábban vagy most is iskolánk tanulója a leendő elsős testvére) munkaidőben kérhetik az iskola titkárságán..

Az általános iskolák kötelező beiskolázási utcajegyzékéről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a honlapján Hirdetményben tájékoztatja a szülőket.

Iskolánk honlapján is megtalálják a körzetbe tartozó utcák érvényes listáját.
Az esetleges változásokat majd frissíti a Kormányhivatal.

A beiratkozás időpontját a Kormányhivatal teszi közzé.


Szülőket segítő prezentációk

Különleges
Szülők szerepe
Tehetség azonosítása
Alulteljesítő tehetség
Iskolaérettség
Az általános iskolai átmenetek  problematikája
Hogyan segítsünk?
Tanulni, de hogyan?
Testi-lelki egészségünk
Tanulási segédlet
A tanulás technikái
Hová forduljunk, ha baj van?

A prezentációkat  Pummer Józsefné fejlesztő pedagógus készítette.

Ajánljuk még figyelmükbe a Szülő-suli programunk keretében összegyűjtött hasznos olvasnivalókat, amelyeket megnyithatnak innen.

Kérjük, hogy a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
- A gyermek Taj kártyájának másolata
- A gyermek oltási könyvének másolata
- Tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
- Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról. Ezt a legtöbb esetben mindkét szülőnek alá kell írnia, ezért kérjük, hogy előzetesen kitöltve hozzák be. Így nem kell mindkét szülőnek eljönnie a beiratkozásra.
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (letölthető)
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról. (letölthető)

Felvételi körzethatárok (letölthető)

A kötelezően választható erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatásról
Iskolánkban a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatást folytató egyházak:
Református hit- és erkölcstan
Katolikus hit- és erkölcstan


SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÚJ ELSŐS DIÁKJAINKAT!


 

   


A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya