Bemutatkozunk

Iskolánk és nevelési sajátosságaink

A Tócóskert szívében elhelyezkedő intézményünk 1992 óta fogadja tanulóit biztonságos, parkosított, sportpályákkal ellátott zöld környezetben. A kor igényeihez alkalmazkodó, többcélú nevelési-oktatási intézmény vagyunk, ahol az általános iskolai oktatás mellett művészeti képzés is folyik. Esztétikus, családias belső tereinkben korszerű eszközökkel, de a népi hagyományok megőrzésével nevelünk-oktatunk.

Célunk az alapozó tudás és képességek elsajátíttatása mellett a közös magyar kultúrkincs bemutatása és a világ kihívásainak való megfelelés kialakítása tanulóinkban. Ennek fontos eleme az idegen nyelvek iránti fogékonyság, a változó körülményekhez való alkalmazkodás, a művészetek és a sport iránti nyitottság, valamint a tudatos életmód igényének megalapozása.

A művészeti iskola zeneművészeti és színjáték foglalkozásain népi hangszeres - furulya, citera – , valamint zongora oktatásban részesülnek a diákok.

Az idegen nyelveken (angol, német) való kommunikáció gyakorlását jól szolgálják külföldi kapcsolataink és az Erasmus pályázat lehetőségei. Német vagy angol nyelvi képzés a nyelvi orientációjú osztályokban első, a többi osztályban 2. évfolyamtól csoportbontásban folyik kezdetben heti egy alkalommal, majd folyamatosan emelkedő óraszámban, felső tagozaton heti négy órában.

Az egészséges életmódra nevelés érdekében már a mindennapos testnevelés bevezetése előtt nagy hangsúlyt fektettünk a rendszeres testmozgásra: országosan egyedülálló módon, órarendbe illesztett floorball oktatással (melynek révén városi beiskolázású intézmény vagyunk), valamint labdarúgás, jégkorong, jégkorcsolya, röplabda és úszás sportágak keretében. A Vöröskereszt városi bázisiskolájaként az elsősegélynyújtásra, ill. rászoruló embertársaink segítésére is kiemelt figyelmet fordítunk.

A képességfejlesztés terén tanulóink egyéni különbségeit figyelembe véve szervezzük a hátrányok kompenzálását szolgáló felzárkóztató-fejlesztő munkánkat, valamint sokoldalú tehetséggondozó tevékenységünket, amelyben a művészeti nevelés is hangsúlyos szerepet kap. Részt veszünk a Városi Tehetséggondozó Programban, „Kiválóan Akkreditált Tehetségpont” vagyunk.

A tanórákon túl nyelvi, közlekedési, szorobán, kreatív és média szakkörök, középiskolai felvételi előkészítők, Loki focisuli és diákönkörmányzati programok várják tanulóinkat.

A tantárgyi versenyeken elért eredményeinken túl országos és nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhetünk. A 2009-2010-es tanévben az Európai Bizottság "Színtiszta utánzat" c. nemzetközi versenyén a hamisításról szóló videónk 1. helyezést ért el, melynek díjait Brüsszelben vehettük át. A 2015-16-os tanévben a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, az Európai Unió Safer Internet Programjának hazai konzorciumvezetőjének videó pályázatán - amelynek témája az internetbiztonság és az internetben rejlő lehetőségek bemutatása volt -. iskolánk 1. helyezést ért el a „Hófehérke és a hét digitörpe” című alkotásával.

2006 óta részt veszünk a Comenius/Erasmus Programban, melynek révén számos nemzet iskoláiba - francia, lengyel, angol, bulgár, görög, német, olasz, török - juthattak el tanítványaink és pedagógusaink.

Alapítványunk másfél évtizede anyagilag támogatja nevelő-oktató munkánkat.Tanuló- és munkacsoportjaink

18 általános iskolai osztályban 511 gyermek tanul nálunk, a művészeti iskolában pedig 20 csoportban 242 tanuló képzése folyik. Pedagógusaink hat szakmai munkaközösség keretein belül végzik nevelő-oktató tevékenységüket, támogatva fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, könyvtáros, iskolai pszichológus, védőnő, ifjúságvédelmi ügyintéző, valamint logopédus, utazó gyógypedagógus és gyógytornász által.


Külső kapcsolataink

Intézményünk széleskörűen kiterjedt társadalmi kapcsolatokat ápol. Szorosan együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az óvodákkal, a református egyházkerülettel, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskolával, a városi könyvtárakkal, a rendőrséggel, a városi Vöröskereszttel, a Családsegítő Szolgálattal, a Mosolyvirág Nagycsaládosok Egyesületével.

1996 óta testvériskolai kapcsolatot ápolunk a lengyelországi Pruszczc-Gdanskiban működő Paderewski iskolával, melynek keretében rendszeresek a cserelátogatások.. Európai Uniós projektek (Comenius, e-Twinning) révén sok európai iskolával van kapcsolatunk , és igyekszünk újabb pályázatok révén ezt bővíteni.


Intézményi infrastruktúra

Osztálytermi rendszert alakítottunk ki, ahol minden tantermünk interaktív táblával felszerelt. Rendelkezünk jól felszerelt iskolai könyvtárral és korszerű nyelvi laborral, valamint művészeti, technika és informatika szaktantermekkel. Számítógép parkunkat 2016-ban frissítettük. Tágas tornatermünkben gyermekek számára kialakított mászófal gazdagítja a mozgáslehetőségeket, az udvaron pedig lelátóval rendelkező bitumen pálya és műfüves pálya áll a rendelkezésünkre. Tágas, gondozott, füves-fás udvarunk biztosítja tanulóink testileg-lelkileg egészséges szabadidős tevékenységét.


A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya