A tantestület tagjai


Intézményvezető: Sipos István

A tantestület tagjai a 2021-22-es tanévben


ALSÓ TAGOZAT
Szak
A hét fogadó óra
B hét fogadó óra
Antal Dóra
tanító


Bányainé Orbán Enikő
tanító, fejlesztő pedagógus


Biro Orsolya tanító

Bohán Gizella
tanító


Czibere Andrea
tanító


Csikai Ágota
tanító


Dremák Edit
tanító


Duró Csabáné
tanító, fejlesztő pedagógus


Feketéné Molnár Katalin
tanító


Katona Ágnes
tanító


Lakatos Andrea tanító

Marján Ágnes tanító

Medgyesi Zita tanító, angol nyelv

Mészárosné Erdélyi Tünde
tanító


Radácsiné Kovács Gabri tanító


Romják Ágnes tanító


Dr. Siposné Nagy Piroska tanító


Tar Károlyné Fodor Mária tanító


Tar Lászlóné Jakab Vanda tanító


Szarkáné Kun Szilvia
napközi,  dráma

Vaszil Éva
tanító


Pummer Józsefné
pszichológiai tanácsadó, fejlesztő pedagógus


FELSŐ TAGOZATVezendi Katalin
magyar nyelv és irodalom, intézményvezető helyettes


Bellonné Serbán Tünde
német nyelv


Bencsik Andrásné Juhász Katalin
testnevelés, földrajz, diákönkormányzat


Bodó Erzsébet
angol nyelv, napközi


 Vargáné Nagy Tünde matematika, kémia

Cornuta Zsolt fizika

Danku Katalin informatika

Hadháziné  Fekete Anna
informatika, matematika

Horváth Gábor
zongora


Kötelesné Moravcsik Erika
testnevelés,


Kucskár  Katalin
biológia, napközi


Kissné Gyönyörű Ibolya
vizuális kultúra, etika, hon- és népismeret


Kissné Karacs Róza
felsős napközi, közlekedési ismeretek


Dr, Ludmánné Huri Katalin
ének-zene, szolfézs, tánc és dráma

Mazajeva Enikő
zongora


Megyesiné Agárdi Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, dráma, történelem


Miskolczi Zoltán technika, informatika

Molnár József
történelem, földrajz, természetismeret


Molnárné Nagykaposi Andrea
angol


Pitlovana Krisztina
zongora


Sebőkné Filep Anikó
matematika


Seressné Barta Ibolya
könyvtárostanár


Stumpf Noémi
ének--zene, szolfézs


Uzdi Krisztina ének-zene, napközi

Vad Gyula
testnevelés, földrajz


Vagyas Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, ének-zene, szolfézs


Varga Tibor
testnevelés, történelem


Vasné Balogh Mária
német nyelv, magyar nyelv és irodalom


l
Pedagógiai munkát segítő kollégák:

Kótabé Tünde – gyógypedagógus 
Szászné Fülöp Anita – logopédus
Hajdó Marianna - pszichológus

Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés: kedves.hajdomariann@gmail.com
Fogadóóra (- a szülői konzultációk javasolt időpontja): péntek 16:00 - 17:00 között / előzetes egyeztetés szerint
Az iskolapszichológus az alábbi időpontokban áll a tanulók rendelkezésére: csütörtök 11:00 - 15:30 péntek 9:00 - 16:00

Vetési Réka - gyógytestnevelő

HITTAN OKTATÓK

Református egyház                             Hodosi Ibolya
Görög és római katolikus egyház         Terdik János                            
 

A TANTESTÜLET TAGJAI A KORÁBBI ÉVEKBEN
 
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2011-2012
2010-2011
2009-2010