A tantestület tagjai


Intézményvezető: Szombathy András

A tantestület tagjai a 2018-19-es tanévben


ALSÓ TAGOZAT
Szak
A hét fogadó óra
B hét fogadó óra
Radnainé Filep Ildikó
tanító, intézményvezető helyettes
Antal Dóra
tanító
Bányainé Orbán Enikő
tanító, fejlesztő pedagógus
Bohán Gizella
tanító
Czibere Andrea
tanító
Csikai Ágota
tanító
Dremák Edit
tanító
Duró Csabáné
tanító, fejlesztő pedagógus
Feketéné Molnár Katalin
tanító
Szuszikné Medgyesi Zita
tanító
Katona Ágnes
tanító
Mészárosné Erdélyi Tünde
tanító
Radácsiné Kovács Gabri tanító
Romják Ágnes tanító
Dr. Siposné Nagy Piroska tanító
Tar Károlyné Fodor Mária tanító
Tar Lászlóné Jakab Vanda napközi, magyar nyelv és irodalom
Szarkáné Kun Szilvia
napközi, magyar nyelv és irodalom
Vaszil Éva
napközi

Pummer Józsefné
pszichológiai tanácsadó, fejlesztő pedagógus


FELSŐ TAGOZAT

Vezendi Katalin
magyar nyelv és irodalom, intézményvezető helyettes
Bellonné Serbán Tünde
német nyelv
Bencsik Andrásné Juhász Katalin
testnevelés, földrajz, diákönkormányzat
Bodó Erzsébet
angol nyelv, napközi
Hadháziné  Fekete Anna
informatika, matematika
Horváth Gábor
zongora

testnevelés,
Kucskár  Katalin
biológia, napközi
Kissné Gyönyörű Ibolya
rajz,  etika, napközi
Kissné Karacs Róza
felsős napközi, közlekedési ismeretek, szorobán
Dr, Ludmánné Huri Katalin
ének-zene, szolfézs, tánc és dráma
Mazajeva Enikő
zongora
Megyesiné Agárdi Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, dráma, történelem
Molnár József
történelem, földrajz, természetismeret
Molnárné Nagykaposi Andrea
angol
Nagy Erzsébet
matematika, fizika
Papp Anikó
informatika, napközi
Pitlovana Krisztina
zongora
Sebőkné Filep Anikó
matematika,
Seressné Barta Ibolya
könyvtárostanár
Stumpf Noémi
ének--zene, szolfész
Uzdi Krisztina ének-zene
Vad Gyula
testnevelés, földrajz
Vagyas Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom , ének-zene, szolfézs
Varga Tibor
testnevelés, történelem, szabadidő szervező
Vasné Balogh Mária

Miskolczi Zoltán
magyar nyelv és irodalom, német

technika, informatika
Intézményünkben feladatot látnak el
Pedagógiai munkát segítő kollégák:

Tóth Emma – gyógypedagógus 
Szászné Fülöp Anita – logopédus

HITTAN OKTATÓK

Református egyház                             Hodosi Ibolya
Görög és római katolikus egyház         Terdik János                            
 

A TANTESTÜLET TAGJAI A KORÁBBI ÉVEKBEN

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2011-2012
2010-2011
2009-2010