A tantestület tagjai


Intézményvezető: Szombathy András

A tantestület tagjai a 2018-19-es tanévben


ALSÓ TAGOZAT
Szak
A hét fogadó óra
B hét fogadó óra
Radnainé Filep Ildikó
tanító, intézményvezető helyettes
hétfő 5. óra
hétfő 4. óra
Antal Dóra
tanító


Bányainé Orbán Enikő
tanító, fejlesztő pedagógus


Bohán Gizella
tanító
hétfő 6. óra
szerda 3. óra
Czibere Andrea
tanító


Csikai Ágota
tanító


Dremák Edit
tanító


Duró Csabáné
tanító, fejlesztő pedagógus


Feketéné Molnár Katalin
tanító


Szuszikné Medgyesi Zita
tanító


Katona Ágnes
tanító


Mészárosné Erdélyi Tünde
tanító


Környeiné Hermann Ágnes
tanító
szerda 5. óra
szerda 5. óra
Radácsiné Kovács Gabriella
tanító


Romják Ágnes
tanító


Dr. Siposné Nagy Piroska
tanító


Székely Béláné
tanító


Tar Károlyné Fodor Mária
tanító


Tar Lászlóné Jakab Vanda
tanító


Szarkáné Kun Szilvia
tanító


Pummer Józsefné
pszichológiai tanácsadó, fejlesztő pedagógus
szerda  1. óra
szerda 1. óra




FELSŐ TAGOZAT



Vezendi Katalin
magyar nyelv és irodalom, intézményvezető helyettes
hétfő 5. óra
hétfő 5. óra
Bellonné Serbán Tünde
német nyelv
kedd 3. óra
hétfő 6. óra
Bencsik Andrásné Juhász Katalin
testnevelés, földrajz, diákönkormányzat
kedd 5. óra
kedd 5. óra
Bodó Erzsébet
angol nyelv, napközi
hétfő 2. óra
péntek 3. óra
Hadháziné  Fekete Anna
informatika, matematika hétfő 2. óra
hétfő 2. óra
Horváth Marcell
zongora
hétfő 5. óra
hétfő 8. óra
György József
testnevelés, korcsolya


Kucskár  Katalin
biológia, napközi
szerda 5. óra
szerda 5. óra
Kissné Gyönyörű Ibolya
rajz,  etika, napközi
kedd 3. óra
csütörtök  3. óra
Kissné Karacs Róza
felsős napközi, közlekedési ismeretek, szorobán


Dr, Ludmánné Huri Katalin
ének-zene, szolfézs, tánc és dráma kedd 5. óra
péntek 5. óra
Mazajeva Enikő
zongora
szerda 5. óra
szerda 5. óra
Megyesiné Agárdi Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom, dráma, történelem
péntek 2. óra
hétfő 3. óra
Molnár József
történelem, földrajz, természetismeret
kedd 6. óra
kedd 6. óra
Molnárné Nagykaposi Andrea
angol
kedd 2. óra
kedd 1. óra
Nagy Erzsébet
matematika, fizika


Papp Anikó
informatika, napközi
péntek 6. óra
szerda  3. óra
Pitlova Krisztina
zongora
szerda 5. óra
szerda 5. óra
Sebőkné Filep Anikó
matematika,
szerda 2. óra
kedd 4. óra
Seressné Barta Ibolya
könyvtárostanár


Stumpf Noémi
ének--zene, szolfész
kedd 7. óra
szerda 8. óra
Uzdi Krisztinaének-zene
Vad Gyula
testnevelés, földrajz
hétfő 2. óra
kedd  5. óra
Vagyas Zsuzsanna
magyar nyelv és irodalom , ének-zene, szolfézs
szerda 4. óra
szerda 4. óra
Varga Tibor
testnevelés, történelem, szabadidő szervező
hétfő 5. óra
hétfő 5. óra
Vasné Balogh Mária

 Azari Mihály
magyar nyelv és irodalom, német

technika
kedd 4. óra
kedd 3. óra
Fülöp Mihály technika
Cornuta Zsoltfizika
Kun Lászlóné matematika
Hutás Henriettamatematika
Intézményünkben feladatot látnak el
Pedagógiai munkát segítő kollégák:

Tóth Emma – gyógypedagógus 
Szászné Fülöp Anita – logopédus

HITTAN OKTATÓK

Református egyház                             Hodosi Ibolya
Görög és római katolikus egyház         Terdik János                            
 

A TANTESTÜLET TAGJAI A KORÁBBI ÉVEKBEN

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2011-2012
2010-2011
2009-2010