Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja


Az Iskolai Könyvtárosok Nemzetközi Szervezetének (IASL) elnöke, dr. Blanche Wolls 1999-ben intézett felhívást az Nemzetközi Iskolai Könyvtári Nap megszervezésére.

Erre 1999. október 18-án került sor. Azóta minden év októberének negyedik hétfőjére hirdették meg ezt a napot, évente más-más témát választva.

A cél, hogy a világ különböző iskoláiban a diákok, a tanárok, a szülők, az iskolafenntartók, az önkormányzati képviselők, a sajtó stb. számára szervezett programokkal irányítsuk rá a figyelmet az iskolai könyvtárakra, melyek fontos szerepet töltenek be az információszerzés és feldolgozás módszereinek megtanításában, hogy azután az egész életen át történő tanulás, a szüntelen megújulás nélkülözhetetlen eszközeivé váljanak. Ezt a törekvést az Európai Unió is preferálja.

Az iskolai könyvtár a család után - vagy helyett - teremt lehetőséget az információs társadalommal való ismerkedésre, és a szellemi munka szépségeinek ízlelgetésére. Mindemellett hátrányokat kompenzáló és közösségformáló erő.

Magyarorszgágon elsőként az Angyalföld Téri Általános Iskola, később iskolaösszevonás révén a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kapcsolódott be a nemzetközi programba felhívást intézve az ország iskoláihoz a csatlakozásra.

Később már a hazai iskolákon kívül a határon túli magyar intézmények is bekapcsolódtak a programsorozatba.

A szakmai munkába a Könyvtárostanárok Egyesülete, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum is aktívan részt vesz: pályázatok, szakmai konferenciák szervezésével.

A világnap hazai weblapját Dömsödy Andrea készítettel el és gondozza.

2009-tól az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezetének javaslatára a világnapot világhónappá változtatták. Így minden év októbere Nemzetközi Iskolai Könyvtári Hónap.


Milyen tevékenységeket javasol a nemzetközi szervezet?

 1. Készítsenek a diákok könyvtári újságot
 2. Interjúk, riportok készítése szülőkkel, tanárokkal, diákokkal arról, hogyan változott az iskolai könyvtár az évek során, milyen élményeik vannak. Esetleg fotókiállítás szervezése
 3. Publikálják a rendezvényeket az iskola weblapján, s ennek elérhetőségét küldjék el az IASL e-mail címére, hogy a világhálón összegyűjtve bárki könnyen rátalálhasson.
 4. Vegyék fel a kapcsolatot pl. e-mailben a világ különböző országainak iskolai könyvtáraival, diákjaival, és működjenek együtt valamilyen témában.
 5. Lehetséges szponzorok felkutatása, meghívása, akik a könyvtár fejlődését segíthetik.
 6. Nyílt nap szervezése, ahová szülőket, képviselőket, újságírókat is meghívnak. Bemutatják a könyvtár és az iskola munkáját, tájékoztatnak a forrásokról és arról, ami hiányzik.
 7. Iskolai könyvtárosok számára szemináriumok, szakmai tapasztalatcserék szervezése

PREZENTÁCIÓK  A VILÁGNAPRÓL

2007. augusztus 8.  I. Mikes Konferencia  előadása  (Seressné Barta Ibolya és  Dömsödy Andrea)


ESEMÉNYEK


2019

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja keretében ismét beneveztünk a könyvjelzőcsere projetbe. Orosz, portugál, román, lengyel, horvát, litván és amerikai partneriskolákat kaptunk.  Fotók 1. 2.


2018
Iskolánk több csoportja is benevezett a könyvjelzőcsere programba az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából. Eddig Hong-Kongból és Izlandról kaptunk partneriskolákat. Képek

A Testvérkönyvtár projekt keretében pályázatunk Gazda Anna könyvtárostanárnővel, a budapesti Szemere Bertalan Általános Iskola könyvtárostanárával a tesvérkönyvtárak együttműködését bemutató versenyre. Beszámoló.
2017
2017  októberében kapcsolódott be iskolánk könyvtára a Könyvtárostanárok Egyesület által szervezett iskolai testvérkönyvtári programba
Mielyek a program céljai?

 • együttműködés elősegítése az iskolai könyvtárak között
 • az iskolai könyvtárak erősítése
 • kölcsönös szakmai támogatás ösztönzése
 • iskolai könyvtári innováció elősegítése
 • az olvasás megszerettetése, népszerűsítése - könyvtárhasználóvá nevelés támogatása, ahhoz egy újszerű tevékenység bekapcsolása
 • határon inneni és túli kapcsolatok megerősítése, kialakítására  a szakmai fejlődés elősegítésére
 • könyvtári marketing és  "önmenedzselés elősegítése
<>Iskolánk testvérkönyvtára a budapesti  Szemere Bertalan Általános Iskola  és Gimnázium  könyvtára  (http://www.szbg.hu)
<>Képek a testvériskola  könyvtáráról.
<>2018 februárjában látogatást tettünk a testvérkönyvtárunkban, Budapesten.
<>
<>2016.

Ebben az évben csatlakoztunk a nemzetközi könyvjelzőcsere programba. A 2. 3. és 4. évfolyam osztályai készítettek nagyon szép könyvjelzőket, melyket az ISLM nemzetközi szervezete által megkapott iskolákba juttattuk el, és vártuk izgatottan az onnan érkező könyvjelzőket. Hong-Kongból az iskoláról szóló ismertetőket is kaptunk. A projektről a képes összefoglaló megtekinthető itt.

2014

Iskolai Könyvtáriak Nemzetközi Hónapjának felhívása -  videoötletek lejebb megtekinthetők.

"A debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI ajánlata  Várjuk a képeket a négy éve indított Nagy Iskolai Könyvtári Albumba (vorosmarty13@gmail.com e-mail címre a könyvtár és könyvtárostanár rövid bemutatkozásával)  Várjuk a rövid - humort sem nélkülöző - videoklipeket dalokkal, táncokkal, reklámfilmekkel az iskolai könyvtárról, könyvtárosról, az olvasásról. Töltsétek fel alkotásaitokat a egy nyilvános videomegosztó oldalra, a linket, az alkotók nevét, iskoláját, a munkában résztvevő pedagógusok és a könyvtáros nevét, az elérhetőségeket vorosmarty13@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni 2015. jan. 31-ig. A legjobb alkotásokat szép könyvvel jutalmazzuk."


2013

            A könyvtár a központi épületbe költözött. Könyvtáravató

2012

Az iskolai könyvtár kulcs a múlt, a jelen és a és a jövő között. -  felhívás a Könyvtárostanárok Egyesületével közösen.
Bekapcsolódás a HÍD programba  (ingyenes folyóiratokhoz jutottunk ezáltal)

2011

A Könyvtárostanárok Egyesületével közös felhívásunk
Az iskolai könyvtár az életre nevel, mert
- megtanít tájékozódni az információk tengerében
- megmutatja, hogyan működnek a könyvtárak támogatja az önálló tanulást
- nem akar mindent készen a tanulók fejébe önteni
- támogatja az egyéni munkát és az együttműködést is - irodalmi élményeket nyújt
- a könyveken és egyéb forrásokon keresztül sok minden megtudható a világról és magunkról
- a korszerű technikai eszközök használatán keresztül segíti az információkereső technikák elsajátítását
A nemzetközi hónapról, a csatlakozásról és a meghirdetett pályázatokról tájékozódjon a hivatalos magyar honlapon: www.ktep.hu, illetve a Vörösmarty Általános Iskola és AMI által meghirdetett pályázatokról (videoklipek, reklámfilmek, Nagy Iskolai Könyvtári Album bővítése)


2010
         Felhívás közzététele
    Sokféleség, kihívás, rugalmasság Az iskolai könyvtár mindenre képes! Ebben az évben szeretnénk egy óriási iskolai könyvtári albumot létrehozni, ahová várunk minél több iskolai könyvtárról egy-egy jellegzetes képet. A fotókat a vorosmarty13@gmail.com címre várjuk .jpg formátumban, valamint néhány szavas leírást a könyvtárról (név, cím, könyvtáros neve, egyéb jellegzetesség) Mutassuk meg az iskolai könyvtárak sokféleségét, pozitív és negatív példákat is.
    Várjuk továbbá azokat az ötleteket, programokat, amelyek a szellemi tulajdon védelméről szólnak,hiszen a könyvtárban kiemelten nevelhetjük erre a szemléletre a diákokat. A weblapunkon szeretnénk ezt is összegyűjteni és közkinccsé tenni. Elérhetőségünk: vorosmarty13@gmail.com

 • Könyvkiállítás a lovakról
 • A mese házhoz megy
 • 140 éves a képeslap
 • Ismerd meg iskolád weblapját! - vetélkedő 7. osztályosoknak

2009
 • Felhívás közzététele
 • A Könyvtáros Tanárok Egyesületével, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal közösen országos pályázatokat hirdettünk meg:
 • Könyvkiállítás Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából
 • A mese házhoz megy - felsős diákok mesélnek alsósoknak
 • Mese nincs - vagy mégis? - mesés délután napköziseknek
 • Állati cukiságok és furcsaságok - kiállítás és filmvetítés
 • Hogyan lettem író? - találkozó volt tanítványunkkal, aki tanár, újságíró, író
 • Kockológia - természettudományi vetélkedő 7. osztályosoknak
 • Versben mondom el - alsósok költői versenye a könyvekről és a könyvtárról
 • Tervezd meg az iskola könyvtárát! - Írd le, rajzold le, milyen könyvtárat szeretnél. 5-6. osztályosoknak

2008
 • Országos felhívás megfogalmazása, publikálása a médiákban
 • A Könyvtáros Tanárok Egyesületével, illetve az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal közösen országos pályázatokat hirdettünk meg:
 • Könyvtári weblap készítésére
 • Könyvtári történetek
Helyi rendezvények
 • Bemutató könyvtári óra a DE érdeklődő Informatikus Könyvtáros hallgatóinak
 • Könyvmegrendelések gyűjtése a Cser Kiadó akciós könyveiből
 • A Beregszászi Magyar Gimnázium támogatása tankönyvekkel
 • A Comenius program keretében a könyvtárban: 3 nyelven közmondások gyűjtése, közös közmondások keresése. A közmondások megjelenítése, kisfilm készítése. A produkció bemutatása Franciaországban
 • Olaszországból érkező vendégtanárnő fogadása a könyvtárban, elinditjuk a NYANYA programot (Nyelvtanulási Akció - Nyilván Akarod) pedagógusoknak és diákoknak egyaránt
 • Feltaláltuk a spanyolviaszt - vetélkedő felső tagozatosoknak nagy feltalálókról, híres vagy hírhedt találmányokról
 • 7. osztályosoknak hirdettük a meg a vetélkedőt. Célunk az volt, hogy ismerjék meg a gyerekek azokat a híres feltalálókat, tudósokat, találmányokat, akik hozzánk, magyarokhoz köthetőek, és büszkék lehetünk rájuk. Ezen kívül a csoportoknak egy saját találmányt is hozniuk kellett, és prezentáció segítségével bemutatni. Majd az érdeklődő zsűri és a konkurrens csapatok kérdéseire válaszolni.
 • Feladatlapok: 1. 2. 3.
 • Album
 • Örülnénk, ha egyre több könyvtáros kolléga is bekapcsolódna Comenius projektbe.
 • Érdemes böngészni a www.ispeak.extra.hu weblapunk magyar oldalat is.

2007
 • Felhívás
 • Kiadványszerkesztés és eredményhirdetés: A Népmese napján 3-4. osztályosok alkották meg saját meséjüket megadott képek felhasználásával. Ezeket a meséket szerkesztjük egy iskolai "mesekönyvbe". A díjkiosztásra a Vörösmarty Napok záróprogramján kerül sor.
 • Rendhagyó óra 2-3. osztályosoknak. Hogyan kommunikálhatok jelbeszéddel? A Csimota Kiadó segítségével előadókat kapunk és a jelbeszédet tartalmazó ajándékkönyveket.
 • Internetes információkereső játék pedagógusoknak: Mónár Liza titkos mosolya címmel. A feladatokat ezen a napon kapják meg és az őszi szünet végéig keresgélhetnek.
 • 5-6. osztályosokkal a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium ötödikeseinek készítünk képes üdvözletet a Iskolai Könyvtári Világnap alkalmából.
 • 7. osztályosoknak Agykerék cíímű vetélkedőt hirdetünk az évfordulóját ünneplő T-mobil és Harley Davidson köré kerekítve. Az előzetes feladatokat ezen a napon kapják meg a csapatok, melyből a novemberi döntőre felkészülhetnek.
 • A 6.c osztálynak Rémes este címmel rendhagyó iskolai és könyvtári foglalkozást tartunk Bajuszné Vezendi Katalin tanárnő közreműködésével. A rémségekről a boszorkányok és vámpírok gondoskodnak.
 • Üdvözlet Ukrajnából
 • A világnapi programok sikerét
 • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta

2006
 • Varázslatos este a könyvtárban (5. osztályosokkal) sámánok, táltosok, boszorkányok, mágusok, bűvészek
 • A két Bolyai - vetélkedő 7. osztályosoknak
 • Internetes keresőjáték pedagógusoknak: Kalandozások Besenyő Pista bácsival

2005
 • Kalandozás Andersen mesevilágában (alsósoknak)
 • Einstein és kora (7. osztályosoknak)
 • Internetes keresőjáték pedagógusoknak
 • Internetes keresőjáték lengyel, török és pakisztáni diákokkal.

2004
 • Fele sem igaz (7-8. osztályosoknak)
 • Könyv a könyvről (1-2. osztályosok készítettek könyvet saját magukról)
 • Shakespeare könyvkiállítás
 • Shakespeare hasonmás verseny
 • Szerelem v. amit akarok -- egyetemi színjátszók előadása Shakespeare műveinek felhasználásával
 • Ha én azt tudnám ... internetes keresőjáték a lengyel testvériskolánkkal felsősöknek
 • Információkereső játék pedagógusoknak.
 • Mindent tudni akarok - információkereső játék a lengyel gyerekekkel alsósoknak
 • Kiadvány készítése az 3-4. osztályosok verseiből, írásaiból a könyvről, könyvtárról és az olvasásról

2003
 • Csodálatos Marokkó (vetített képes előadás, kiállítás, kvízkérdések)
 • Aki keres, talál, avagy vaktyúk is talál szemet - internetes információkereső verseny pedagógusoknak
 • Egyszer volt, hol nem volt - mesés vetélkedő alsósoknak
 • Fele sem igaz (7-8. osztályosoknak)
2002
TÖRTÉNELMI ESEMÉNY:
Az első felhívás, az első év

 • Felhívás Magyarország iskolai könyvtáraihoz - a Nemzetközi Iskolai Könyvtári Világnap magyarországi elindítása
 • Kalandozás a mesék birodalmában
 • Fele sem igaz vetélkedő
 • Kalandok a fáraók földjén (vetített képes előadás, majd a fáraók üzenetének megfejtése)


A KEZDETEKBEN ÉRKEZETT KEDVES LEVELEK


Szervusz! Nagyon köszönöm az együttműködést. Jövőtől bővülni fog a világnapon résztvevők száma, nemcsak iskolai, de megyei szinten is. Mint kezdő nem tudtam átfogni, továbbadni az esemény lényegét, amennyire szerettem volna. Még nem volt meg a nagygyülés sem, ahol összejöttünk volna Hargita megyéből iskolai könyvtárosok. Meg fogjuk rendezni, s akkor bővebben tudok beszélni mindenkivel. Valahogy ki kell mozdítsam a nem érdekel állapotból. Lehet sokan lelkesek volnának, de nem értik mire. Sok esztendeje nem volt szervezve egy kötetlen beszélgetéses találkozó. Az hiányzik. Erre próbálok ráhangolódni az eljövendő gyűlésen. Köszönöm az új rajzokat is. A gyerekek nagyon élvezték. Benne vannak minden rendezvényben. Megmutattam szünetben a képeket. Odavoltak. Szeretnék fenntartani továbbra is a kapcsolatot.
Borbé Levente Márton Áron Gimnázium könyvtárostanára, Csíkszereda

Dear Ibolya Barta, My name is Tetyana Yarovaya, Head Librarian of school library of Slavutich secondary school, Ukraine. I have posted some information about ISLD activities in our town on the same page as yours. It is very nice to have this possibility to learn about ISLD celebration in different countries. Like you I an the first person from Ukraine who have contacted to this web site and I an very impressed about all these things I have learnt. Now I am creating some PowerPoint Presentation about ISLD activities in different countries. There will be an allover Ukrainian Conference in Kiev on November, 9 and I was invited to this Conference. I will represent our experience of ISLD celebration, because no more schools have this celebration in Ukraine. I tried to find some information about ISLD activities in Hungary, but all information is in Hungarian and it is very difficult for my understanding (rather to say I understood nothing). Dear colleague, could you tell me about these things in English a little that I could use this information in my Presentation on Hungary page. I say thank you before,
With kind regards, Tanya.

Good morning my dear Ibolya,my dear friend! I'm impressed indeed! Oh, my many thanks to you for this presentation, quiz and pictures! I appreciate a lot about all these things that you have sent me. I just have to translate it into Ukrainian. I will put your presentation in Hungarys' page. You can not even imagine how much you have helped me! It is so important to show other librarians your experience how you did begin this tradition in your country. Yes, I will ask librarians these questions, this is what I hope for this meeting. I have many hopes for this Conference indeed. We have lots of problems here and I will tell you some more next time. You know, when I read your information I had this feeling of proud of you for this job you did. I have some doubts if I can do the same. It is so hard to "pick up" our librarians for some great things, because of this state that we have in Ukraine. Anyway, I'll try to do the best.
I'm glad that I am not alone and my Slavutich colleagues support me with this.A változtatás jogát fenntartjuk

copyright: Seressné Barta Ibolya